ca_enceballespecial

 
DESCRIPCIÓ

El recebo especia és una mescla únicament de matèries orgàniques, el que li  dóna una textura molt més suau i sense restes vegetals. Indicat en gespes. Presenta un alt nivell d’adobt.

 
PRESENTACIÓ Granel i Big Bag
  recebo_normal