MISSIÓ I VISIÓ

 

MISSIÓ

Fabricar terres vegetals i adobs orgànics de màxima qualitat mitjançant els més rigorosos processos de compostatge. La qualitat dels productes queda totalment garantida mitjançant la total traçabilitat de totes les matèries primeres i subproductes utilitzats.

VISIÓ

Agroviver S.L. vol ser un referent en l’àmbit de Catalunya en el subministrament de terres vegetals i adobs orgànics de qualitat per la creació de jardins i espais verds tant a empreses, particulars, ajuntaments, etc.