QUALITAT I MILLORA CONSTANT

Agroviver disposem en les nostres instal·lacions d’un laboratori des d’ on es realitza el seguiment periòdic dels productes en procés d’elaboració. D’aquesta manera, es garanteix en tot moment al llarg del procés productiu la qualitat de cadascun dels productes fabricats.


En aquest mateix laboratori és on Agroviver realitza els assaigs dels nous productes prèviament a ser posats en el mercat.

Paral·lelament als anàlisis realitzats, Agroviver realitza mensualment a través d’un laboratori extern autoritzat, analítiques complementàries.

 

Agroviver treballa amb la Universitat per tal de millorar de manera continuada, tots aquells processos que formen part de l’elaboració dels productes, establint protocols, pautes de treball, etc per tal de garantir la idonietat dels nostres productes davant les necessitats dels nostres clients.

Agroviver pren part en la revisió de normes tècniques relacionades amb l’aplicació de terres i substractes en l’elaboració d’obra pública.