ca_etiqueta

 
DESCRIPCIÓ

La terra disposa de l'etiqueta ecològica de la Unió Europea per substractes de cultiu. Per tant, té la garantia de ser 100% ecològica.

Trobareu més informació a www.eco-label.com

 
PRESENTACIÓ Granel i Big Bag
  ea