ca_tvcobertes

 
DESCRIPCIÓ Terra lleguera, suficientment abonada i amb un bon drenatge per tal de complir perfectament amb les funcions de la coberta on s'apliqui. Amb aquesta terra la germinació de plantes tapissants.
 
PRESENTACIÓ Granel i Big Bag
  terracobertes