tva1titol222

 
DESCRIPCIÓ Substracte de gran qualitat, 100% natural, amb una granulometria fina. Especialment equilibrat per ser aplicat en torretes, jardineres i parterres.
 
PRESENTACIÓ Granel i Big Bag
  a1